Forma

Projekt logo, wizytówki, plakatu i standu
Koncepcja graficzna dla Fitness Studio

forma

Copyright@2015 Marcin Witkowski